Welkom

Meer plezier in leren!

Onze missie? Wij willen de leerlingen boeien met een groots verhaal.... Het verhaal van De Trampoline! In De Trampoline maken de leerlingen sprongen in alle richtingen. Ons doel is het begeleiden van onze leerlingen tijdens deze sprongen in een veilige leeromgeving. Kwaliteitsonderwijs en zorg gaan hier hand in hand. Een leuk- en leerrijk leefklimaat moet er voor zorgen dat onze leerlingen graag naar school komen, aangezien de school de tweede thuis van de leerlingen is. Hiervoor gebruiken de leerkrachten veel actieve werkvormen. Daarnaast gaan de leerlingen regelmatig op uitstap in het kader van het thema, of kan/kunnen er een les(sen) groeien vanuit een uitstap. Wij hechten belang aan de interesses van de kinderen. Daarnaast besteedt onze school aandacht aan verkeersveiligheid, zijn we milieubewust en geloven we in een gezonde opvoeding. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen rekenen wij op de steun van onze ouders. Wij willen ze nauw betrekken bij onze leeractiviteiten.

"Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik herinner, ik doe en ik begrijp!" (Citaat Confusius)

Aanmelden van broers en zussen, kinderen van personeel

Vanaf 4 februari t.e.m. 15 februari moeten alle broertjes en zusjes, peutertjes geboren in 2017 en kinderen van personeel aangemeld worden. Zij genieten nu...

De Tuimel

Warmste week: dikke 'dankjewel' van De Tuimel!

We ontvingen onderstaande brief vanwege De Tuimel, de organisatie welke we sponsorden tijdens ons Lichtjesfeest in de Warmste Week.

fijne feestdagen

Prettige feestdagen!!!

Vrijdag 21 december is de kortste dag en langste nacht van het jaar. Het is ook de laatste schooldag alvorens we de kerstvakantie starten.