Welkom

Meer plezier in leren!

Onze missie? Wij willen de leerlingen boeien met een groots verhaal.... Het verhaal van De Trampoline! In De Trampoline maken de leerlingen sprongen in alle richtingen. Ons doel is het begeleiden van onze leerlingen tijdens deze sprongen in een veilige leeromgeving. Kwaliteitsonderwijs en zorg gaan hier hand in hand. Een leuk- en leerrijk leefklimaat moet er voor zorgen dat onze leerlingen graag naar school komen, aangezien de school de tweede thuis van de leerlingen is. Hiervoor gebruiken de leerkrachten veel actieve werkvormen. Daarnaast gaan de leerlingen regelmatig op uitstap in het kader van het thema, of kan/kunnen er een les(sen) groeien vanuit een uitstap. Wij hechten belang aan de interesses van de kinderen. Daarnaast besteedt onze school aandacht aan verkeersveiligheid, zijn we milieubewust en geloven we in een gezonde opvoeding. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen rekenen wij op de steun van onze ouders. Wij willen ze nauw betrekken bij onze leeractiviteiten.

"Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik herinner, ik doe en ik begrijp!" (Citaat Confusius)
Geen school

Vrijdag 7 december : geen school (facultatieve verlofdag)

Beste ouder(s),   Vrijdag 7 december 2018 is een vrije dag voor onze leerlingen (facultatieve dag voor de leerkrachten).

wortelen sint

Donderdag 6 december : bezoek van de Sint aan onze school!!

Donderdag 6 december is het weer zo ver! De Sint zal met enkele pieten onze school bezoeken. Ook het paard van sinterklaas zal erbij zijn.

Maat op straat

Maat op straat !

Hieronder de mail die we ontvingen vanwege de politie/stad nadat we aan de actie deelnamen...   Beste Maten op Straat,