Welkom

Meer plezier in leren!

Onze missie? Wij willen de leerlingen boeien met een groots verhaal.... Het verhaal van De Trampoline! In De Trampoline maken de leerlingen sprongen in alle richtingen. Ons doel is het begeleiden van onze leerlingen tijdens deze sprongen in een veilige leeromgeving. Kwaliteitsonderwijs en zorg gaan hier hand in hand. Een leuk- en leerrijk leefklimaat moet er voor zorgen dat onze leerlingen graag naar school komen, aangezien de school de tweede thuis van de leerlingen is. Hiervoor gebruiken de leerkrachten veel actieve werkvormen. Daarnaast gaan de leerlingen regelmatig op uitstap in het kader van het thema, of kan/kunnen er een les(sen) groeien vanuit een uitstap. Wij hechten belang aan de interesses van de kinderen. Daarnaast besteedt onze school aandacht aan verkeersveiligheid, zijn we milieubewust en geloven we in een gezonde opvoeding. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen rekenen wij op de steun van onze ouders. Wij willen ze nauw betrekken bij onze leeractiviteiten.

"Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik herinner, ik doe en ik begrijp!" (Citaat Confusius)

Infoavond op donderdag 7/9/2017

Op donderdag 7/9/2017 organiseren we om 19u00 een infoavond. Tijdens dit moment wordt de werking in de klassen en het programma toegelicht.

Start van het nieuwe schooljaar op vrijdag 1/9/2017

Enkele belangrijke data:   - maandag 28/08/2017 om 14u00: kennismaking nieuwe leerlingen.

Nieuws 22/05/2017

Op 3 juni 2017: Schoolfeest Vliegen jullie mee de wereld rond? Je kan instappen in ons vliegtuig vanaf 13u00.