Geïntegreerde Werkperiode (GWP)

Informatie

Vanaf de tweede graad organiseren we meerdaagse uitstappen.

In het 3de leerjaar gaan onze leerlingen op boerderijklassen. De kinderen maken kennis met het leven op de boerderij, verzorgen en voederen de dieren en leren elkaar op een andere manier dan in de klas kennen.

In het 4de leerjaar gaan onze leerlingen op scheepvaartklassen. Tijdens deze meerdaagse uitstap leren onze kinderen heel wat over scheepvaart, bezoeken ze de stad Antwerpen, bekijken ze de Schelde van dichtbij,...

De leerlingen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) gaan afwisselend op zee - en bosklassen. Tijdens het schooljaar 2017-2018 organiseerden wij zeeklassen. Dit betekent dat onze leerlingen tijdens het schooljaar 2018-2019 op bosklassen gaan (Durbuy).

Deze meerdaagse uitstappen worden georganiseerd om de kinderen met elkaar te leren omgaan, de wereld te verkennen. Ook de zelfredzaamheid en weerbaarheid staan hierbij centraal. Dit alles buiten de klascontext van elke dag.

 

Boerderijklas 3de leerjaar
Boerderijklas foto
Scheepvaartsklas 4de leerjaar
scheepvaart
5de leerjaar/6de leerjaar
logo