Nieuws schooljaar 2017-2018

3 september 2018

Na de kennismaking met de juffen of meester zongen we het schooljaar vrolijk in met ons Trampolinelied!

Vorig schooljaar hebben we beweging extra in de kijker gezet. We namen deel aan de actie "One mile a day". Dit hield in: dagelijkse korte bewegingsactiviteiten. Voor meer info: http://www.onemileaday.be/about.html. Dit schooljaar blijft beweging ontzettend belangrijk. Je kan immers bewegend leren. Kinderen zijn actiever en participeren succesvoller tijdens deze lessen.

We zetten in op voldoende zorg in de klassen. Co teaching, lesjes in kleine groepjes, individuele zorg,... Kortom, we kijken goed naar de noden van elk kind om tot leren te komen. We bespreken de leerevolutie van de leerlingen tijdens het zorgoverleg, met de ouders (4 oudercontacten/schooljaar), het clb en indien nodig externen.

Uitstappen en GWP (=meerdaagse uitstappen): onze school investeert in daguitstappen en meerdaagse uitstappen. Het is belangrijk om ook buiten de klas/school te leren. Indien mogelijk gebruiken we het openbaar vervoer om ons te verplaatsen. 

Wil u onze school graag bezoeken? Maak gerust een afspraak met de directeur. Hij zal u met plezier een rondleiding geven en toelichten wat leren in de Trampoline inhoudt. 

Neem alvast een kijkje op onze facebookpagina en blog!