Rapportdata

Rapportdata

Viermaal per schooljaar wordt het rapport uitgereikt en besproken tijdens een oudercontact. De aanwezigheid van de ouders wordt telkens verwacht.

Data: 

- Maandag 1/10/2018 Attitude rapport (lager)

- Maandag 10/12/2018 Ontwikkelingscirkel 1 (kleuter)

- Maandag 17/12/2018 Rapport 1 (lager)

- Maandag 25/03/2019 Rapport 2 (lager)

- Maandag 17/6/2019 Ontwikkelingscirkel 2 (kleuter) 

- Maandag 24/06/2019 Rapport 3 (lager)