Welkom

Meer plezier in leren!

Onze missie? Wij willen de leerlingen boeien met een groots verhaal.... Het verhaal van De Trampoline! In De Trampoline maken de leerlingen sprongen in alle richtingen. Ons doel is het begeleiden van onze leerlingen tijdens deze sprongen in een veilige leeromgeving. Kwaliteitsonderwijs en zorg gaan hier hand in hand. Een leuk- en leerrijk leefklimaat moet er voor zorgen dat onze leerlingen graag naar school komen, aangezien de school de tweede thuis van de leerlingen is. Hiervoor gebruiken de leerkrachten veel actieve werkvormen. Daarnaast gaan de leerlingen regelmatig op uitstap in het kader van het thema, of kan/kunnen er een les(sen) groeien vanuit een uitstap. Wij hechten belang aan de interesses van de kinderen. Daarnaast besteedt onze school aandacht aan verkeersveiligheid, zijn we milieubewust en geloven we in een gezonde opvoeding. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen rekenen wij op de steun van onze ouders. Wij willen ze nauw betrekken bij onze leeractiviteiten.

"Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik herinner, ik doe en ik begrijp!" (Citaat Confusius)

Muziekacademie Deurne in onze school.

De muziekacademie (Boshovestraat 173 Deurne) heeft zich voorgesteld aan onze leerlingen. Hopelijk voelen onze muzikale talentjes zich geroepen om zich in te...

Sporten bij Jespo in Deurne

Beste ouders Schrijf spoedig in daar de plaatsjes beperkt zijn!!  

Organisatie einde schooldag.

  Beste ouder(s)   Het ophalen van de kinderen op het einde van de eerste schooldag verliep een beetje chaotisch. Na overleg sturen we bij: