Welkom

Meer plezier in leren!

Onze missie? Wij willen de leerlingen boeien met een groots verhaal.... Het verhaal van De Trampoline! In De Trampoline maken de leerlingen sprongen in alle richtingen. Ons doel is het begeleiden van onze leerlingen tijdens deze sprongen in een veilige leeromgeving. Kwaliteitsonderwijs en zorg gaan hier hand in hand. Een leuk- en leerrijk leefklimaat moet er voor zorgen dat onze leerlingen graag naar school komen, aangezien de school de tweede thuis van de leerlingen is. Hiervoor gebruiken de leerkrachten veel actieve werkvormen. Daarnaast gaan de leerlingen regelmatig op uitstap in het kader van het thema, of kan/kunnen er een les(sen) groeien vanuit een uitstap. Wij hechten belang aan de interesses van de kinderen. Daarnaast besteedt onze school aandacht aan verkeersveiligheid, zijn we milieubewust en geloven we in een gezonde opvoeding. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen rekenen wij op de steun van onze ouders. Wij willen ze nauw betrekken bij onze leeractiviteiten.

"Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik herinner, ik doe en ik begrijp!" (Citaat Confusius)

Planning tot 6 juni ongewijzigd.

Zeer waarschijnlijk vernam u vrijdag via het nieuws de mededeling dat de scholen vanaf 2 juni zullen heropenen. Graag wachten wij de beslissing van de...

circulatieplan

Circulatieplan door iedereen op te volgen!

Gelieve het circulatieplan strikt te volgen, met respect voor social distance! Dank u! Erik

Richtlijnen heropstart vanaf 18/5

Onze school zal vanaf 18 mei herstarten volgens de richtlijnen van de veiligheidsraad.