16 maart 2020 : Bericht aan de ouders

  • 15 maart 2020

De school kiest ervoor om de komende 3 weken te werken met een huiswerkbundel. Uw kind ontvangt een takenblad (voor de komende 3 weken) met daarop taken die in de werkschriften of de werkbundels gemaakt dienen te worden. Deze takenbundel wordt afgehaald op school zoals eerder gecommuniceerd (brief vrijdag 13/3).

Met deze bundel en werkschriften bieden we jullie kind herhalingsleerstof aan. Mogen we jullie er op wijzen dat indien schriften na de paasvakantie niet terug naar school komen deze vergoed zullen moeten worden door de ouders en opnieuw ingevuld door de leerlingen.

Elke werkdag zijn de klasjuffen tijdens de schooluren bereikbaar voor vragen en/of feedback via de klasmail. Stuur gerust een mailtje!

Mag ik jullie vragen de gemaakte taken regelmatig na te kijken en op te volgen samen met uw kind?

Via www.bingel.be  kan u ook steeds uw kind laten oefenen.  Via www.xnapda.be kan u of kunnen jullie naar instructiefilmpjes kijken over hoe je oefeningen moet oplossen.

Graag onderstrepen we het belang van lezen! Kies een boek of strip of …  Onze kleuters kunnen thuis puzzelen, gezelschapsspelletjes spelen, …

We benadrukken dat er tijdens de opvang geen les wordt gegeven. De kinderen zullen dus ook niet op school aan hun huiswerktaken kunnen werken. Kinderen die niet naar school komen, mogen immers geen nadeel ten opzichte van de wel aanwezige kinderen ondervinden.

Bij het organiseren van de opvang houden we rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, …

Alle communicatie vanuit de school zal de komende weken via de website, facebook of blog verlopen.

De maatregelen lopen t.e.m. 3/4/2020 (start paasvakantie).

 

Wat kan je als ouder doen?

 

Zoek naar creatieve oplossingen om opvang te voorzien voor je kind. Blijf zoveel mogelijk binnen de huiselijke omgeving. Virologen en professoren raden samen spelen zoveel mogelijk af.

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts en moet je je kind thuis houden!

Erik Laenen

Directie