Belangrijke info vanaf 4/1/2021

  • 2 januari 2021

Beste ouders en leerlingen

Eerst en vooral de ‘allerbeste wensen voor het nieuwe jaar’ vanwege het ganse team van basisschool De Trampoline.  Graag informeer ik jullie aangaande de verscherpte maatregelen die woensdag jongstleden besloten werden door het veiligheid overlegcomité. Jullie kunnen deze hieronder nalezen.

Gelieve de school steeds te informeren via secretariaat@bsdetrampoline.be indien de verplichte quarantaine van toepassing is.

 

Verplichte quarantaine na verblijf in rode zone

De reisregels zijn aangescherpt om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan.

Reizigers (ouders én kinderen) die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Iedereen moet zich onmiddellijk na de terugkeer uit een rode zone laten testen.

7 dagen na aankomst moet je een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test ga je in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.

Tijdens deze verplichte quarantaineperiode kan je niet naar school komen.

Voor leerlingen in quarantaine die niet ziek zijn, voorzien wij een weekplanning (per mail) en de nodige materialen/schriften (deze werden reeds voor de vakantie meegegeven).

Hoe beter de regels worden opgevolgd, hoe beter voor de school en de samenleving in het algemeen. Wij rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin. We moeten vermijden dat de school opnieuw gesloten wordt!

De leerlingen brengen maandag alle werkboeken en werkschriften terug mee naar school.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via telefoon (03.344.07.76) vanaf maandagochtend of via mail.

Maandag 4 januari 2021 geven we een brief mee naar huis om een nieuwe afspraak te plannen voor het oudercontact. Dit zal digitaal doorgaan in de week van 11 januari 2021. De rapporten worden meegegeven op vrijdag 8 januari 2021 ter inzage en voorbereiding van het oudercontact.

De veiligheidsmaatregelen tot de kerstvakantie worden doorgetrokken tot aan de krokusvakantie.

Dank voor uw medewerking.

Het schoolteam