Corona maatregelen vanaf 8/11

  • 29 oktober 2021

Beste ouder(s)

Gezien de stijging van het aantal Corona besmettingen worden er in het onderwijs enkele maatregelen genomen. Deze gaan in na de herfstvakantie, vanaf 8 november 2021.

Het dragen van een mondmasker

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november 2021 binnen opnieuw een mondmasker op school.

à Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.

à Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.

à Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
 

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen

Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:

à worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen.

à treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden

à De aanwezigheid van derden op school wordt beperkt. Derden dragen een mondmasker.

à Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats of op de speelplaats van de school aan de picknick banken.  

à Voor schoolfeesten of -projecten worden de regels van de bredere samenleving gevolgd.

 

Het schoolteam wenst iedereen een fijne herfstvakantie toe.

Erik