Deze maand oefenen we "gevoelskracht"!

  • 25 oktober 2021

De tweede breinkracht waaraan we dit schooljaar gaan werken, is GEVOELSKRACHT. Deze kracht leert ons om te gaan met ons gevoel. Je kunt je o.a. blij, boos, bang of verdrietig voelen. Alle emoties mogen er zijn, maar elke emotie kent zijn plaats en tijd. We willen onze leerlingen sterken in hun Gevoelskracht, zodat ze leren hun emoties te regelen. De volgende zin kan hen hierbij helpen: “Adem in, adem uit en neem een wijs besluit.”

#GOleert

#GOschittert