Enkele weetjes voor we de kerstvakantie ingaan!

  • 24 december 2020

Alvorens we de vakantie kunnen starten nog enkele belangrijke mededelingen en maatregelen betreffende COVID 19 in de kijker:

 

  • Het is nog onzeker of de school op 4 januari terug open zal gaan (zie mediaberichten). Uit voorzorg geven we de schriften van onze leerlingen mee naar huis. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen hierin werken tijdens de vakantie. Indien men besluit op 4/01/2021 op afstandsonderwijs over te gaan, hebben de leerlingen reeds de nodige materialen.

Draag goed zorg voor deze materialen en breng ze nadien allen mee terug naar school.

Onze communicatie hieromtrent zal gevoerd worden via onze website en facebookpagina. Kijk deze regelmatig na tijdens de vakantie.

 

  • Zwemmen: we communiceren via website en facebookpagina of de zwembeurt op 5/1/2021 zal kunnen doorgaan.

 

  • Verkeer: graag wil ik iedereen bedanken die zich aan de verkeersregels houdt in de nabijheid van de school. We vragen nogmaals niet dubbel te parkeren of stationeren. Dit brengt de veiligheid van onze leerlingen en buurtbewoners in het gedrang.

 

  • Reizen tijdens de kerstvakantie wordt ten stelligste afgeraden door de overheid. De overheid verplicht vanaf 18 december alle terugkerende reizigers uit de rode zones om 10 dagen in quarantaine te gaan en een test te ondergaan vanaf dag 7 na terugkeer. Zodoende komen ook de eerste lesdagen van uw kind na de vakantie in het gedrang.

 

Indien u toch op reis vertrekt willen we toch graag enkele zaken herhalen:

  • Hanteer ten alle tijden de hygiënemaatregelen.
  • ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen.
  • Denk eraan dat nieuwe COVID uitbraken in het buitenland uw reis sterk kan beïnvloeden: grenzen gesloten/geen repatriëring mogelijk/…
  • Je gaat in quarantaine wanneer je terugkeert uit een rode zone en je moet je laten testen.

 

  • Wat als jij of je kind besmet zijn door COVID? Neem steeds contact op met je huisarts. Verwittig de school. Je zoon/dochter mag na een week terug naar school indien hij/zij gedurende 3 dagen geen symptomen meer heeft én drie dagen koortsvrij is.

 

Erik