Geïntegreerde Werkperiode (GWP)

Informatie

Vanaf de eerste graad organiseren we meerdaagse uitstappen.

De leerlingen van de 1ste graad (1ste en 2de leerjaar) gaan op boerderijklassen (1 nacht 2 dagen). Tijdens de boerderijklassen maken de leerlingen kennis met het leven op de boerderij, verzorgen en voederen de dieren en leren elkaar op een andere manier dan in de klas kennen. Ze leren zelfstandig te zijn.

De leerlingen van de tweede graad (3de en 4de leerjaar) gaan op plattelandsklassen (Plokkersheem) en ..... . Tijdens plattelandsklassen gaan onze leerlingen ....

De leerlingen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) gaan afwisselend op zee - en bosklassen. Tijdens het schooljaar 2020-2021 organiseerden wij bosklassen (Avonturenpark Durbuy). Dit betekent dat onze leerlingen tijdens het schooljaar 2021-2022 op zeeklassen gaan (Cadzandië). Datum meerdaagse uitstap : 6/9/2021 -10/9/2021.

Deze meerdaagse uitstappen worden georganiseerd om de kinderen met elkaar te leren omgaan, de wereld te verkennen. Ook de zelfredzaamheid en weerbaarheid staan hierbij centraal. Dit alles buiten de klascontext van elke dag.

De stad Antwerpen subsidieert meerdaagse uitstappen vanaf de 2de graad. We kunnen 12 nachten à 18 euro/nacht in rekening brengen. Elke mutualiteit vergoedt een meerdaagse activiteit. Doorgaans bedraagt dit een 20 a 25 euro. Bevraag dit bij uw mutualiteit!

 

Boerderijklas 2de graad
Boerderijklas foto
Plattelandsklas 2de graad
Avonturenpark Durbuy 3de graad
logo
Zeeklassen Cadzandië 3de graad
scheepvaart