Heropstart maandag 16 november

  • 10 november 2020

Beste ouder(s)


 

Het basisonderwijs start vanaf maandag 16 november terug op in code oranje.
 

De 4 beschermingsmaatregelen blijven van kracht (kind reminder):

  • We zetten in op handhygiëne.
  • Iedereen houdt afstand.
  • Iedereen (+12 jaar) draagt een mondmasker.
  • De lokalen worden geventileerd.

Organisatie van het brengen en het ophalen van de kinderen

Deze blijft behouden zoals voor de vakantie.

 

Organisatie levensbeschouwelijke vakken

Deze leerkrachten mogen om veiligheidsredenen in maximum 2 scholen tewerkgesteld worden. Hoe deze lessen in onze lagere school (L1 t.e.m. L6) georganiseerd worden, zal u worden meegedeeld in een brief op maandag 16/11.

 

De lessen lichamelijke opvoeding (turnen)

De lessen gaan door in goed geventileerde/verluchte ruimtes.

Een klasgroep mag zich samen buiten verplaatsen mits de nodige voorzorgsmaatregelen: respecteren van voldoende afstand tot 'derden' en het dragen van mondmaskers wanneer nodig (voor leerlingen +12 jaar).

Sporten en bewegen buiten de schoolmuren worden niet als extramurosactiviteit beschouwd. Zij vormen tevens een uitzondering op het samenscholingsverbod.

Zwembeurten gaan niet meer door daar het zwembad gesloten is.

 

Goede afspraken

Zieke kinderen blijven thuis. Raadpleeg steeds uw huisarts voor advies.

Informeer steeds de school.

 

Tot slot

In de nabijheid van de school zijn de parkeerplaatsen beperkt. Bij het brengen en ophalen worden wagens vaak voor garagepoorten of opritten van buurtbewoners geplaatst. De buurtbewoners zijn dit beu en vragen om dit niet meer te doen. Aan het Wim Sarensplein is een ruime parking welke makkelijk gebruikt kan worden. SmS AN400 (+ uw nummerplaat) naar 4411, de eerste 2u parkeert u gratis. Dank om hier rekening mee te houden. 

Noot: ik heb vernomen dat de politie extra controles zal houden. Vermijd een hoge boete door uw wagen correct te parkeren.


Erik Laenen

Directie