Nieuwe maatregelen i.v.m. Covid

  • 24 maart 2021

Beste ouder(s)

 

U heeft wellicht de nieuwe maatregelen i.v.m. COVID vernomen vandaag via de media.

Net zoals steeds wanneer er maatregelen worden genomen moet de concrete invulling nog gebeuren en de praktische afspraken gemaakt worden. Dit vraagt toch enig overleg.

De vakbonden, koepels en minister zitten hierover samen.

Wat dit concreet betekent voor onze school kan ik u pas morgennamiddag meedelen nadat we met de scholengemeenschap hebben overlegd en de concrete invulling van onze algemeen directeur en preventieadviseur hebben meegekregen.

Wij vragen u nog even geduld te hebben zodat we dit samen goed kunnen aanpakken.

Wat ik jullie wel reeds wil vragen, is om donderdag 25/3 en vrijdag 26/3 zo weinig mogelijk gebruik te maken van de voor- en nabewaking. Daar zitten alle kinderen bij elkaar en moeten we extra opletten/maatregelen nemen.

Morgennamiddag krijgen de leerlingen in een brief de richtlijnen mee naar huis. We communiceren deze ook op onze facebookpagina en website.

Stay safe

Erik