Nieuwsbrief Corona maatregelen

  • 30 november 2021

Nieuwsbrief 'Corona maatregelen'. Deze geven we vandaag mee naar huis.

De maatregelen om Corona terug te dringen in de maatschappij hebben ook een effect op de werking in de school.

- De leerlingen krijgen vaste plaatsen in de klas. Hoekenwerk en klasoverschrijdende activiteiten gaan even niet meer door.

- De leerlingen van L5 en L6 dragen steeds het mondmasker. Tijdens speeltijden mag het af als de afstand bewaard kan worden. Tijdens de turnles bepaalt onze turnjuf (Inne) wanneer de leerlingen van L5 en L6 het mondmasker moeten dragen.

- De voor- en naschoolse opvang blijft onder voorbehoud doorlopen. Wel vragen we met aandrang uw kind(eren) zo weinig mogelijk te laten deelnemen.

Wanneer de groep te groot wordt en de opvang in de zaal niet meer veilig georganiseerd kan worden, zal de voor- en naschoolse opvang buiten doorgaan. Warme kledij wordt sterk aanbevolen.

Tijdens de voor- en nabewaking geven we de leerlingen plaatsen per klasbubbel. Wanneer er geen veilige afstand bewaard kan worden, zullen we de leerlingen voorzien van een mondmasker.

Wekelijks wordt de werking van onze voor- en naschoolse opvang geëvalueerd en afgetoetst op de richtlijnen. Wanneer we de voor- en naschoolse opvang niet meer veilig kunnen organiseren, zijn we genoodzaakt deze te sluiten. Gelieve hier rekening mee te houden!

- De huiswerkklas kan niet meer doorgaan tot de maatregelen versoepeld worden.

- Vrijdag brengt de Sint een bezoek aan onze school. Deze activiteit zal buiten doorgaan. Voorzie uw kind(eren) van warme kledij!

- Tijdens de lessen levensbeschouwelijke vakken (godsdienst/zedenleer) zitten de leerlingen bij elkaar (3de en 4de leerjaar, 5de en 6de leerjaar). In de klas krijgen de leerlingen een vaste plaats en dragen zij een mondmasker. Het 1ste en 2de leerjaar krijgen apart les met vaste plaatsen.

- Het lichtjesfeest op 24/12 kan niet doorgaan zoals gepland. Er worden geen derden op school toegelaten. De werkgroep voorziet een leuk alternatief.

- Middagsport en dans kan doorgaan mits enkel per klasbubbel. Dit houdt in dat er nu tweewekelijks gesport en gedanst wordt. Linda en Inne bekijken samen het bedrag dat u tegoed heeft.

- Zwemmen :

Het 2de leerjaar gaat zwemmen op 7/12 en 21/12.

Het 3de en 5de leerjaar gaan enkel zwemmen op 7/12.

Het 4de en 6de leerjaar gaan enkel zwemmen op 21/12.

- Uitstappen kunnen doorgaan mits er zich geen onveilige (Corona)situatie kan voordoen. Voor elke uitstap zal een risicoanalyse opgesteld worden.

- Vanaf 3 besmettingen/klas moeten alle leerlingen van de klas in quarantaine en zullen de leerlingen niet naar school komen. We kunnen niet garanderen dat we hierover tijdig kunnen informeren/communiceren.

- Alle ouders en derden die zich op het schoolterrein begeven, dragen een mondmasker.

- Afstand bewaren, mondmasker dragen en handhygiëne blijven belangrijke focussen in de strijd tegen het virus!

Dank voor uw medewerking en begrip. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, mag u steeds contact opnemen.

Erik