Onze troeven

In basisschool de Trampoline springt elk kind op zijn eigen manier
Taalontwikkeling staat centraal
Oog voor de optimale ontwikkeling van elk kind
Vertrouwenscultuur
Ouderbetrokkenheid
Gestructureerd zorgbeleid
Gezonde levensstijl
Communicatie
Mens als individu
Mens als gemeenschapswezen
Actief en levensecht onderwijs
Inspelen op de leefwereld van de kinderen