Organisatie einde schooldag.

  • 2 september 2020

 

Beste ouder(s)

 

Het ophalen van de kinderen op het einde van de eerste schooldag verliep een beetje chaotisch. Na overleg sturen we bij:

 

De ouders van onze kleuters gaan op het einde van de schooldag naar het grasveld aan de rotsen. Ouders van kinderen lagere school blijven aan de zwarte poort ingang speelplaats staan. Zij spreiden zich.

Op de omheining naar het grasveld met rotsen hangen we vanaf morgen de 4 klasdieren van onze kleuters. Het is de bedoeling dat jullie bij het dier gaan staan passend bij uw kindje. Zo hoeven de kleuterjuffen niet te lang te zoeken om jullie terug te vinden.

 

Timing:

Om 15.05u gaan 2K en 3K kleuters naar buiten (op woensdag om 12.15u). Ze nemen plaats op hun stippen in de rij. De juffen laten de kinderen één voor één naar hun ouders gaan.

Om 15.10u (op woensdag om 12.20u) zorgen juf Karin, juf Angélique en juf Sharon ervoor dat ook de P/1K kinderen vanuit de zaal naar de ouders op het grasveld gaan.

Om 15.20u (op woensdag om 12.30u) zijn de kinderen van de lagere school allen beneden en starten de leerkrachten met het afscheid nemen van de kinderen.

 

Een ouder die 2 kleuters ophaalt, gaat bij het klasbeeld van de jongste kleuter staan.

 

Wanneer een ouder kleuter en lagere schoolkind ophaalt, blijft de ouder aan het klasbeeld van het jongste kind staan. Dit kindje mag langs de grote zwarte poort aan het grasveld naar de ouder gaan.

 

Dit systeem zorgt voor afbakening en spreiding van alle aanwezigen.

 

Om 15.30u (op woensdag om 12.35u) start de nabewaking en worden alle kinderen aan de voordeur van de school opgehaald.

 

Met dank voor uw bereidwillige medewerking.

 

Het schoolteam