Rapportdata

Rapportdata

Voor de kleutertjes wordt tweemaal per schooljaar de ontwikkelingscirkel besproken tijdens een oudercontact.

Voor de lagere school wordt viermaal per schooljaar het rapport uitgereikt en besproken tijdens een oudercontact. De aanwezigheid van de ouders wordt verwacht voor het attituderapport, rapport 1 en 3. Voor rapport 2 nodigen we de ouders uit. Uiteraard mag u steeds een oudercontact aanvragen.

Data: 

- Maandag 4/10/2021 Attituderapport (lager)

- Maandag 13/12/2021 Ontwikkelingscirkel 1 (kleuter)

- Maandag 20/12/2021 Rapport 1 (lager)

- Maandag 28/03/2022 Rapport 2 (lager) met oudercontact op uitnodiging

- Maandag 20/06/2022 Ontwikkelingscirkel 2 (kleuter) 

- Maandag 27/06/2022 Rapport 3 (lager)