Rapportdata

Rapportdata

Viermaal per schooljaar wordt het rapport uitgereikt en besproken tijdens een oudercontact. De aanwezigheid van de ouders wordt telkens verwacht.

Data: 

- Maandag 7/10/2019 Attitude rapport (lager)

- Maandag 9/12/2019 Ontwikkelingscirkel 1 (kleuter)

- Maandag 16/12/2019 Rapport 1 (lager)

- Maandag 30/03/2020 Rapport 2 (lager)

- Maandag 15/6/2020 Ontwikkelingscirkel 2 (kleuter) 

- Maandag 25/06/2020 Rapport 3 (lager)