Richtlijnen 4 mei t.e.m. 15 mei

  • 4 mei 2020

Op de veiligheidsraad van vrijdag 24 april 2020 werd besloten dat de lessen opgeschort blijven in de scholen tot en met 15 mei 2020. Vanaf maandag 18 mei 2020 zullen de lessen gefaseerd opgestart worden.

 

Dit betekent vanaf 4 mei tot en met 15 mei:

  • Preteaching wordt verdergezet.
  • Op maandag 4 mei van 13u tot 17u nieuwe bundels en schriften moeten opgehaald worden.

Inschrijven voor de noodopvang noodzakelijk blijft via mail: zorgco@bsdetrampoline.be.

 

Dit betekent vanaf 18 mei en onder voorbehoud voor onze school dat:

  • Het eerste en zesde leerjaar hervatten de lessen gedurende 2 dagen per week.
  • Het zesde leerjaar hervat de lessen gedurende vier halve dagen per week (voormiddag).
  • Woensdag 20 mei, donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei is de school gesloten en wordt er geen opvang of schoolwerk voorzien.

 

De lessen voor het 1ste en 6de leerjjar zullen georganiseerd worden van maandag tot en met donderdag. De klassen worden gesplist in groepen van maximum 10 leerlingen per groep. De leerlingen zullen steeds les volgen in hetzelfde lokaal. De klasleerkracht, zorgleerkracht en een extra leerkracht zullen werken met een doorschuifsysteem. Zo besteedt uw kind ook zeker elke dag tijd bij zijn of haar eigen klasjuf.

 

Tijdens deze periode wordt er voor de andere leerlingen opvang voorzien. Echter raden wij aan uw kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen aangezien de opvangcapaciteit op school erg beperkt is (beschikbare oppervlakte en personeel). Dit door de strenge richtlijnen die we als school meekregen om de veiligheid van jullie kinderen zo goed mogelijk te garanderen. De opvang moet aangevraagd worden via mail: zorgco@bsdetrampoline.be.

 

Bij aankomst op school gaan de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar via de brandtrap zonder ouders naar de klas. De kinderen voor de opvang worden gebracht tot aan de witte voordeur van de school.

 

Bij ophalen van de leerlingen vragen we jullie zich te spreiden over het terrein met respect voor de “social distancing”. Bovenaan de brandtrap zal de klasleerkracht de leerlingen mondjesmaat naar beneden laten komen na het zien van de ouder. Gelieve vervolgens onmiddellijk het terrein te verlaten met respect voor de “social distancing”. Leerlingen die niet tijdig worden opgehaald, gaan naar de nabewaking die zal doorgaan onder het afdak op de speelplaats (respect voor het gescheiden houden van de groepen).

 

We vragen jullie het nodige geduld en respect voor elkaar om dit in goede banen te leiden en zo de veiligheid van onze kinderen zo goed mogelijk te bewaken.

 

Voor verdere informatie verwijs ik naar de gesloten facebookgroep, de website, Google classroom, de blog. Aarzel niet de leerkracht een mail te sturen indien u vragen heeft. De school is tijdens de lesuren bereikbaar. 

 

Erik