Richtlijnen heropstart vanaf 18/5

 • 13 mei 2020

Onze school zal vanaf 18 mei herstarten volgens de richtlijnen van de veiligheidsraad.

Voor onze school betekent dit dat het 1ste en het 6de leerjaar zullen heropstarten. De andere klassen werken verder via afstandsonderwijs.

Bij de herstart en het thuisonderwijs maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van alle leerlingen.

 

Op welke dagen gaan L1 en L6 naar school??

Leerjaar - groep

Startdatum

Wanneer lessen op school

Leerjaar 1

18mei

Maandag van 08u45 tot 15u10

 

 

Dinsdag van 08u45 tot 15u10

 

 

Woensdag niet

 

 

Donderdag van 08u45 tot 15u10

 

 

Vrijdag 08u45 tot 15u10

Leerjaar - groep

Startdatum

Wanneer lessen op school

Leerjaar 6

18mei

Maandag van 09u00 tot 12u30

 

 

Dinsdag van 09u00 tot 12u30

 

 

Woensdag van 09u00 tot 12u30

 

 

Donderdag van 09u00 tot 12u30

 

 

Vrijdag niet

 

De andere dagen leren de leerlingen thuis of zelfstandig in de noodopvang.

 

Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen).
 • Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen een mondmasker of geven les achter een glazen wand.
 • Netheid/ hygiëne: leraars en leerlingen moeten vaak hun handen wassen en/of ontsmetten met handgel. De lokalen worden heel de dag door verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.
 • De ramen in het klaslokaal staan een ganse dag open voor een goede verluchting. Zorg dat je kind voldoende warm is aangekleed.

      

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 

 • We laten maximaal 1 begeleider per gezin toe op het schoolterrein.
 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Volg strikt het circulatieplan.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail/ facebook.

 

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren. Bezorg het attest aan de klasleerkracht/school.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

 

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 18 mei?

Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis of in de opvang. Op donderdag 14 mei van 15u00 tot 17u00 en vrijdag 15 mei van 15u00 tot 17u00 zullen er een nieuwe ophaalmomenten voor bundels en schriften worden voorzien. (klassen die bundels moeten ophalen: L2/L3/L4/L5).

 

Hoe wordt de opvang georganiseerd?

 • Welke kinderen vangen we op?

  • Kinderen van ouders die niet thuis werken. De ouders werken in een cruciale sector of in een sector die opnieuw opstart. 
  • Leerlingen die het moeilijk hebben thuis.

 Er kunnen wel meer leerlingen naar de opvang, want meer ouders werken opnieuw buitenshuis en kunnen hun kind niet meer thuis opvangen.

Twijfel je of je kind naar de opvang kan?  Neem dan contact op met onze school.

Noodopvang MOET ingeschreven worden via zorgco@bsdetrampoline.be

 • Tijdens de noodopvang krijgen leerlingen de kans om zelfstandig aan hun taken te werken.
 • We gebruiken overal dezelfde maatregelen (zie boven). We zorgen voor een zo veilig mogelijke opvang.
 • De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes leerlingen die les krijgen op school.   
 • De voor-en naschoolse opvang wordt vanaf 18 mei terug betalend. De noodopvang is niet betalend.

 

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

 

 • We beperken ons tot de essentiële onderwijsdoelen. We zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
 • Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. We hanteren een maximum van 4 uur werk per dag voor school.
 • Uitstappen, pedagogische studiedagen en sportdagen gaan niet meer door dit schooljaar.
 • Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement (evaluatie en rapportering).
 • Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

 

Hoe bereid je als ouder je kind voor? 

 • Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
 • Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.
 • Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of zorgleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 

 

Hoe kan je je kind helpen om te leren? 

 

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.

  

Enkele tips: 

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. 
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op. 
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf. 
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken. 

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  

 

Meer informatie?     

 • Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen?  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

 

We volgen de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via mail of telefonisch.

 

Erik