Geïntegreerde Werkperiode (GWP)

Informatie

Vanaf de tweede graad organiseren we meerdaagse uitstappen.

In het 3de leerjaar gaan onze leerlingen op boerderijklassen. De kinderen maken kennis met het leven op de boerderij, verzorgen en voederen de dieren en leren elkaar op een andere manier dan in de klas kennen.

In het 4de leerjaar gingen onze leerlingen op scheepvaartklassen. Tijdens deze meerdaagse uitstap leerden onze kinderen heel wat over scheepvaart, bezochten ze de stad Antwerpen, bekeken ze de Schelde van dichtbij,... Helaas wordt deze GWP niet meer aangeboden. Het 4de leerjaar moet dus op zoek naar een nieuwe meerdaagse uitstap. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal ik dit hier toelichten.

De leerlingen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) gaan afwisselend op zee - en bosklassen. Tijdens het schooljaar 2018-2019 organiseerden wij bosklassen (Avonturenpark Durbuy). Dit betekent dat onze leerlingen tijdens het schooljaar 2019-2020 op zeeklassen gaan (Cadzandië). Datum meerdaagse uitstap : 9/9/2019 -13/9/2019.

Deze meerdaagse uitstappen worden georganiseerd om de kinderen met elkaar te leren omgaan, de wereld te verkennen. Ook de zelfredzaamheid en weerbaarheid staan hierbij centraal. Dit alles buiten de klascontext van elke dag.

 

Boerderijklas 3de leerjaar
Boerderijklas foto
Scheepvaartsklas 4de leerjaar
scheepvaart
5de leerjaar/6de leerjaar
logo