Nieuws over het schooljaar 2019-2020

2 september 2019

Na de kennismaking met de juffen of meester zongen we het schooljaar vrolijk in met ons Trampolinelied!

Vorig schooljaar hebben we beweging extra in de kijker gezet.  Dit schooljaar blijft beweging ontzettend belangrijk. Je kan immers bewegend leren. Kinderen zijn actiever en participeren succesvoller tijdens deze lessen.

We zetten in op voldoende zorg in de klassen. Co teaching, lesjes in kleine groepjes, individuele zorg, differentiatie tijdens de les, ander werk en kangoeroeklas voor leerlingen met leervoorsprong, aangepaste leerlijnen, ... Kortom, we kijken goed naar de noden van elk kind om tot leren te komen. We bespreken de leerevolutie van de leerlingen tijdens het zorgoverleg, met de ouders (4 oudercontacten/schooljaar), het clb en indien nodig externen. Tijdens het schooljaar 2018-2019 startten we met het gericht introduceren van executieve functies. Dit heeft tot doel de zelfregulering/zelfstandigheid van elke leerling te bevorderen. Er wordt nu structureel verder geoefend en geobserveerd.

Uitstappen en GWP (=meerdaagse uitstappen): onze school investeert in daguitstappen en meerdaagse uitstappen. Het is belangrijk om ook buiten de klas/school te leren. Indien mogelijk gebruiken we het openbaar vervoer om ons te verplaatsen. 

Cultuur: De leerkrachten organiseren uitstappen naar het theater of theatervoorstellingen op school. 

Dit schooljaar start het schoolteam met een 3-jarige vorming STEM. Deze onderwijsvorm is ideaal om leerlingen actief en interactief te laten omgaan met leerstof. Hierbij worden tal van materialen gebruikt en krijgen de leerlingen de kans om te experimenteren/exploreren/...  Ook ICT mag niet ontbreken: presentatie van een project, opzoeken van wetenschappelijke info en andere, foto's nemen en verwerken, filmpjes maken en verwerken, ppt's, ... Zo integreren we alle domeinen systematisch in een project.

Het schoolteam verwacht een hoge ouderbetrokkenheid. Samen kunnen we zoveel bereiken!

Wil u onze school graag bezoeken? Maak gerust een afspraak met de directeur. Hij zal u met plezier een rondleiding geven en toelichten wat leren in de Trampoline inhoudt. 

Neem alvast een kijkje op onze facebookpagina en blog!