Rapportdata

Rapportdata

Voor de kleutertjes wordt tweemaal per schooljaar de ontwikkelingscirkel besproken tijdens een oudercontact.

Voor de lagere school wordt viermaal per schooljaar het rapport uitgereikt en besproken tijdens een oudercontact. De aanwezigheid van de ouders wordt verwacht voor het attituderapport, rapport 1 en 3. Voor rapport 2 nodigen we de ouders uit. Uiteraard mag u steeds een oudercontact aanvragen.

Data: 

- Maandag 5/10/2020 Attituderapport (lager)

- Maandag 7/12/2020 Ontwikkelingscirkel 1 (kleuter)

- Maandag 14/12/2020 Rapport 1 (lager)

- Maandag 29/03/2021 Rapport 2 (lager) met oudercontact op uitnodiging

- Maandag 21/6/2021 Ontwikkelingscirkel 2 (kleuter) 

- Donderdag 24/06/2021 Rapport 3 (lager)