Refter

Informatie

Middagmaal:

Enkel de peuters en de eerste kleuterklas eten gezamenlijk in de polyvalente ruimte van de school. Alle andere leerlingen eten in de klas onder het toezicht van de klasleerkracht. Dit heeft het voordeel dat er in een rustige sfeer, samen met de leerkracht, gegeten wordt.