Voor- en nabewaking

Informatie

Informatie:

U betaalt per leerling € 0,50 per begonnen kwartier. Eén kwartier voor aanvang en één kwartier na het beëindigen van de lessen wordt er kosteloos opvang voorzien door de school. Er is dus betalend toezicht van 7.15u tot 8.30u., van 15.30 tot 18u. en op woensdagnamiddag van 12.35u. tot 17.05u. Ouders verwittigen steeds de school en de leerkracht wanneer een kind moet nablijven. Ook bij onvoorziene omstandigheden vragen wij de school en de leerkracht te verwittigen. U betaalt maandelijks het bedrag van de voor- en naschoolse opvang aan de hand van een factuur op rekeningnummer van de school! U krijgt hiervoor één keer per jaar een fiscaal attest dat je kan bijvoegen in de belastingsaangifte. Bij het niet betalen kan de school de opvang niet garanderen.

Praktisch

Wanneer?

's Morgens van 7.15u - 8.30u.

's Avonds van 15.30u - 18u en op woensdag van 12.35u - 17.05u.

 

Onder begeleiding van:

Juf Eef

 

Kostprijs:

0,50 euro per begonnen kwartier.