Welkom

Meer plezier in leren!

Onze missie? Wij willen de leerlingen boeien met een groots verhaal.... Het verhaal van De Trampoline! In De Trampoline maken de leerlingen sprongen in alle richtingen. Ons doel is het begeleiden van onze leerlingen tijdens deze sprongen in een veilige leeromgeving. Kwaliteitsonderwijs en zorg gaan hier hand in hand. Een leuk- en leerrijk leefklimaat moet er voor zorgen dat onze leerlingen graag naar school komen, aangezien de school de tweede thuis van de leerlingen is. Hiervoor gebruiken de leerkrachten veel actieve werkvormen. Daarnaast gaan de leerlingen regelmatig op uitstap in het kader van het thema, of kan/kunnen er een les(sen) groeien vanuit een uitstap. Wij hechten belang aan de interesses van de kinderen. Daarnaast besteedt onze school aandacht aan verkeersveiligheid, zijn we milieubewust en geloven we in een gezonde opvoeding. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen rekenen wij op de steun van onze ouders. Wij willen ze nauw betrekken bij onze leeractiviteiten.

"Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik herinner, ik doe en ik begrijp!" (Citaat Confusius)
graphic aanmeldingsperiode 20-21

31/3 om 17u : Einde aanmelden reguliere periode!!

Op 31 maart 2020 om 17u eindigt de aanmeldingsperiode voor leerlingen die zich in een nieuwe school wensen in te schrijven. 

graphic aanmeldingsperiode 20-21

3/4 : Einde aanmeldingen 1ste jaar secundair en buitengewoon basisonderwijs!!

Op 3 april 2020 om 17u eindigt de aanmeldingsperiode voor leerlingen die zich in het 1ste jaar secundair of in het buitengewoon basisonderwijs wensen in te...

Flowchart Covid 19

Planning van "nood"opvang

De school voorziet in “nood”opvang voor:...